Tutkimusten rahoitus

Tutkimuksiamme ovat rahoittaneet:

Jane ja Aatos Erkkon säätiö

Suomen Syöpäjärjestöt

Sigrid Juseliuksen Säätiö

Suomen Akatemia

Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkimusrahasto

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusrahastot

Vakuutusyhtiöiden tutkimusrahasto

EU

Folkhälsanin Geneettinen Instituutti

 

Kiitos tutkimustyötämme tukeneille tahoille!