CAPP2-tutkimustulokset julkaistiin The Lancet - lehdessä 28.10.2011.

Tiedote liittyy The Lancet lehden kansainväliseen lehdistötiedotteeseen koskien 28.11.2011 julkaistavaa artikkelia "Long-term effect of aspirin on cancer risk in carriers with hereditary colorectal cancer: an analysis from CAPP2 randomised controlled trial".

Tutkimus osoitti, että säännöllinen aspirin käyttö puolitti syöpäriskin lumelääkeryhmään verrattuna, mutta teho ilmeni vasta useita vuosia tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksen kohteena olivat noin 1000 periytyvän suolisyöpätaipumuksen perinyttä henkilöä. Samankaltainen tulos todettiin alkuvuodesta Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa, jossa selvitettiin viiden suuren 1980- ja 1990-luvuilla tehdyn sydän infarktin ja aivoveritulpan ehkäisytutkimukseen osallistuneiden syöpään sairastuvuus kymmeniä vuosia tutkimuksen jälkeen. Aspirin vähensi suolisyövän riskiä ja kuolleisuutta.

Todisteita aspirin syöpää ehkäisevästä tehosta on kerätty viimeisten 20 vuoden aikana, ja nyt valmistunut CAPP2-tutkimus oli tärkeä puuttuva pala, jotta kokonaisuus varmistui.

Suomalaisen periytyvän suolisyövän tutkimusryhmän panos oli CAPP2-tutkimuksessa merkittävä. Potilaita tutkimukseen kerättiin 43 keskuksesta 16 eri maassa. Suomalainen ryhmä oli suurin keskus lähes 160:llä potilaalla.

Kaikki tiedossamme olevat suolisyöpäsukujen jäsenet tulevat saamaan lähiviikkoina infokirjeen koskien nyt saatuja tuloksia sekä tulevia tutkimusprojekteja. 

www.lancet.com

Tutkimusryhmä kiittää lämpimästi kaikkia CAPP2-tutkimukseen osallistuneita henkilöitä!

Mikäli tutkimukseen osallistunut henkilö haluaa tietää kumpaan ryhmään kuului (aspirin/näennäisvalmiste), hän voi ottaa yhteyttä CRA Kirsi Pylvänäiseen.